Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse  
-> Forsiden
-> Orientering til søkere
-> Søknadsskjema
-> Om stiftelsen
-> Styret
-> Stiftelsens vedtekter
-> Tidligere mottagere
-> Legatsiden.no

Søknadsfrist 2020 er pga den ekstraordinære situasjon med Koronavirus  utsatt til 30. mai 2020

Søknadsbeløp: NOK 120.000,-

Søknaden sendes:
Advokat Dagny Kjøde, Nobels gate 43, 0268 Oslo, epost: mail@dagnykjode.no

Søknadskjema og vitnemål/attester (fra lærere og eventuelle arbeidsgivere) må sendes Stiftelsen pr. post i to eksemplarer, eller pr. epost til mail@dagnykjode.no.
Søkere må levere maskinskrevet søknad.