Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse  
-> Forsiden
-> Orientering til søkere
-> Søknadsskjema
-> Om stiftelsen
-> Styret
-> Stiftelsens vedtekter
-> Tidligere mottagere
-> Legatsiden.no

STYRET I OSLO KVINNELIGE HANDELSSTANDS FORENINGS STIFTELSE

Styreleder
Martine S. Bjørnstad Malterud
  Forretningsfører
Dagny Kjøde
   

Styremedlem
Anne D. Wood

 

  Styremedlem
Bjørg Vikskjold
         

Styremedlem

Elin Skauge

  Revisor
Hanne Katrin Natås
         
  Styremedlem
Ingrid de la Forest
    Styremedlem
Hilde Ebeltoft-Skaugrud